banner Article

ตกแต่งบ้านชั้นเดียวตามหลักฮวงจุ้ย

13 ม.ค. 2561 04.28 น. | เปิดอ่าน 31
มีประโยชน์

ตกแต่งบ้านชั้นเดียวตามหลักฮวงจุ้ย

บ้านชั้นเดียวเป็นลักษณะบ้านอีกแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะสำหรับบ้านที่อยู่ชานเมืองหรือต่างจังหวัด เพราะมีการสร้างและออกแบบที่ไม่ซับซ้อน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไม่มากถูกกว่าการสร้างบ้านสองชั้นและใช้เวลาในการก่อสร้างไม่นานเท่าบ้านสองชั้น เหมาะกับการอยู่อาศัยชานเมืองหรือต่างจังหวัดที่ไม่แออัดและมีวิถีชีวิตเรียบง่าย 

 

ภาพจาก babbaan.in

 

แต่เมื่อพูดถึงการตกแต่งและรายละเอียดการจัดวางในหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้ว บ้านชั้นเดียวจะมีหลักการพิจารณาในเรื่องตำแหน่งการจัดวางและการตกแต่งที่ยากกว่าบ้านสองชั้นในการทำให้ลงตัวและเกิดผลดี นั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ของบ้านชั้นเดียวจะรวมกันอยู่ในจุดเดียวเสียส่วนใหญ่ทำให้การจัดวางตำแหน่งไม่หลากหลายเท่าบ้านสองชั้น แต่ก็ไม่ใช่สิ่งไม่ดีอะไรเพียงแต่ต้องลงรายละเอียดมากกว่าเท่านั้น จึงจะได้ตำแหน่งและการตกแต่งที่เป็นสิริมงคลเกิดผลดีต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย

 

                สิ่งแรกที่ต้องคำนึงก็คือ บริเวณและตำแหน่งของบ้านชั้นเดียว บ้านชั้นเดียวที่ดีควรมีบริเวณที่ว่างโดยรอบบ้านพอสมควร หากมีที่ดินไม่กว้างเพียงพอการปลูกสร้างบ้านชั้นเดียวจะไม่เหมาะเพราะทำให้ดูอึดอัดคับแคบถือว่าตำแหน่งไม่ดี ควรเปลี่ยนเป็นบ้านในรูปแบบอื่น ๆ

 

                รอบบ้านชั้นเดียวควรเป็นบ้านในขนาดความสูงที่ใกล้เคียงกัน หากบ้านชั้นเดียวของเราเป็นหลังเดียวที่อยู่ท่ามกลางบ้านที่เป็นตึกสูงหรือบ้านหลายชั้นทั้งหมด ก็กลายถือว่าอยู่ในจุดที่ไม่ดี เพราะทางฮวงจุ้ยถือว่าเป็นจุดอับไม่ควรสร้าง ทางแก้หากไม่สามารถเปลี่ยนแบบบ้านหรือเปลี่ยนย้ายไปยังบริเวณอื่นเพื่อสร้างได้ก็คือ ให้ถมดินเป็นเนินที่สูงขึ้นมาก ๆ เพียงพอที่จะสร้างบ้านชั้นเดียวแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นแอ่งหลุมลงไปเมื่อเทียบกับ

 

บ้านอื่น ๆ การมีบ้านสูงกว่าล้อมรอบ ยังเป็นการปิดทิศทางลม ระยะยาวจะทำให้พลังชี่อ่อนแอและคนในบ้านจะเจ็บป่วยง่าย

         

   ภาพจาก banandresort.com

 

              การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านชั้นเดียว ให้หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ใหญ่มาก ๆ หรือปลูกต้นไม้มากจนรก เพราะจะปกคลุมบ้านจนทึบไม่ส่งผลดีเป็นทางกั้นลม และเป็นจุดอับได้

 

                บ้านชั้นเดียวที่สามารถจัดตกแต่งได้ดีในทางฮวงจุ้ยควรจะมีการเล่นระดับ การเล่นระดับสูงต่ำจะเป็นการแบ่งเขตของตัวบ้านที่แยกสัดส่วนชัดเจนขึ้น เพราะห้องนอนกับห้องรับแขกไม่ควรอยู่ติดกันถือว่าไม่เป็นมงคล หากมีการเล่นระดับของบ้านก็จะช่วยได้ นอกจากนั้นการที่บ้านถูกออกแบบให้เล่นระดับยังทำให้มีพื้นที่บริเวณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะนี่เป็นปัญหาของบ้านชั้นเดียวส่วนใหญ่ว่าจะนำเอาหิ้งพระห้องพระไว้ในจุดใด เมื่อบ้านมีระนาบเดียวกันหมด ระดับที่สูงต่ำลดหลั่นกันในบางจุดจะหาที่เหมาะสำหรับมุมพระ ห้องพระ หรือหิ้งพระได้

 

เนื้อหา © Yimsu Idea